ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

sad afsd fas dfasd fasd 

a sdfasdfasd ff

as fas fasd a  fs asd fasdfasd f asdfasd fas asd fasd fasdfasdfdsa

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

sad afsd fas dfasd fasd 

a sdfasdfasd ff

as fas fasd a  fs asd fasdfasd f asdfasd fas asd fasd fasdfasdfdsa

sad afsd fas dfasd fasd 

a sdfasdfasd ff

as fas fasd a  fs asd fasdfasd f asdfasd fas asd fasd fasdfasdfdsa

sad afsd fas dfasd fasd 

a sdfasdfasd ff

as fas fasd a  fs asd fasdfasd f asdfasd fas asd fasd fasdfasdfdsa

to do

εικονίδια social

Το μενού χρειάζεται ανάλυση. Πως θα είναι αναλυτικά μαζί με τα υπομενού και αν το κάθε υπομενού θα πηγαίνει σε άρθρο ή κατ ευθείαν σε κάποια αναζήτηση κλπ

Είναι να μπουν στα μενού το control panel τοων υποψηφίων και της επιχείρησης

Στο js jobs θέλει πολύ δουλειά στα ελληνικά

Επίσης προσθήκη πόλεων και περιοχών γιατί δεν έχει τίποτα για Ελλάδα (έβαλα 3-4)

 Τα παρακάτω είναι δυνατότητες που σου δίνει για να μπουν άμεσα σε link ή σε μενου

panel
325
Εταιρίες
panel
68
Ειδικότητες
panel
3325
Εργαζόμενοι
panel
11500
ξλξκλξλξ σδφδσ